Neděle o prázdninách (1.7. – 31.8.) otevřeno pouze Max Fitness a Lidl.

O nás

Na místě dnešního obchodního domu Bílá labuť se v minulosti nacházely dva sladovnické domy s velkými zahradami, kterým se od roku 1653 říkalo „U bílé labutě“. Po velkém požáru v roce 1653, který zasáhl také tyto domy, následovala vleklá obnova obou těchto objektů. Ve 30. letech 20. století si nemovitosti U bílé labutě koupil podnikatel Jaroslav Brouk, spolumajitel Brouk a Babka na Letné. Staré budovy dal zbořit a na místě nechal těsně před druhou světovou válkou postavit podle plánů architekta Josefa Kitricha a Josefa Hrubého funkcionalistický obchodní dům s obestavěnou plochou 70.000 m3 o celkové ploše 20.000 m2 a prodejní plochou 15.000 m2 a jemuž dal název Bílá labuť.

Vnitřní komunikace tvořila dvě pevná schodiště a 5 velkých osobních rychlovýtahů. Malou senzací byl eskalátor z přízemí do prvního patra, neboť se jednalo o první pohyblivé schodiště v Praze umístěné v objektu. Hlavní průčelí paláce tvořilo obrovské okno o rozměrech 30 x 18 m, zasklené neprůhledným stříbrošedým izolačním sklem, složené ze dvou tabulí čirého skla a výplně ze skelné vaty.

Evropským unikátem, zde poprvé použitým, byly pneumatické pokladny. Každé prodejní oddělení bylo spojeno speciálním potrubím s ústřední pokladnou v pátém patře. Obchodní dům byl slavnostně otevřen, pokud se to tak dá říci, ve smutné době 19. 3. 1939. Od té doby proběhlo několik změn a dílčích rekonstrukcí. Za bývalého režimu dům plnil stejnou funkci, a proto mohl být po revoluci dne 15. 8. 1990 přivítán 400.000.000 zákazník.

Od roku 1991 je obchodní dům Bílá labuť vlastněn a provozován společností Transakta a.s. (dříve Rephana a.s.). Během této doby proběhlo v Bílé labuti několik zásadních změn, kterými byl zvýšen rozsah prodejních podlaží a změněno upořádání jednotlivých prodejen. Mezi těmito změnami lze především uvést vložení mezipatra mezi přízemí a 1. patro obchodního domu a instalaci dvou nových ramen eskalátorů mezi těmito podlažími, čímž došlo mimo jiné k vytvoření velmi zajímavého estetického prvku, který svým pojetím navazoval na původní dřevěný eskalátor z roku 1939, který se na tomto místě původně nacházel. Dále došlo také k zřízení velkoplošného supermarketu potravin v celém prvním suterénu obchodního domu, který je dnes provozován společností LIDL. Po celou dobu existence je Bílá labuť plnosortimentním obchodním domem.

Bílá Labuť v současnosti

Historické fotografie

Menu