Na Poříčí 23, Praha 1
75 výročí
otevření Bílé labutě
Fashion show
v obchodním domě
Bílá labuť

Současnost


Od roku 1991 je obchodní dům Bílá labuť vlastněn a provozován společností Transakta a.s. (dříve Rephana a.s.). Během této doby proběhlo v Bílé labuti několik zásadních změn, kterými byl zvýšen rozsah prodejních podlaží a změněno upořádání jednotlivých prodejen. Mezi těmito změnami lze především uvést vložení mezipatra mezi přízemí a 1. patro obchodního domu a instalaci dvou nových ramen eskalátorů mezi těmito podlažími, čímž došlo mimo jiné k vytvoření velmi zajímavého estetického prvku, který svým pojetím navazoval na původní dřevěný eskalátor z roku 1939, který se na tomto místě původně nacházel. Dále došlo také k zřízení velkoplošného supermarketu potravin v celém prvním suterénu obchodního domu, který je dnes provozován společností LIDL. Po celou dobu existence je Bílá labuť plnosortimentním obchodním domem.